Ako si spočítať priemer známok

27.01.2013 13:55

Mnohí si dnes nevedia spočítať priemer svojich známok. Ja vám to v nasledujúcom článku ukážem.

 

Aritmetický priemer známok je vlastne súčet hodnôt známok vydelený ich počtom. Každá známka má takú hodnotu, aké má číslo, to znamená, že 1 je za jedna, 2 za dva, atď. Zopár príkladov :

 

2,3,2 – Súčet známok je 7 a počet 3 – 7 : 3 = 2,3333...

1,1,3,3,1,3 – Súčet známok je 12 a počet 6 – 12 : 6 = 2

1,2,1,5 – Súčet známok je 9 a počet 4 – 9 : 4 = 2,25

 

Tak to by sme mali, teraz vám dám niekoľko rád, trikov, ako si ľahšie spočítať priemer známok. Nanešťastie, funguje to iba niekedy.

 

1,2,1,1,2,2,1,1,2,2 – Na prvý pohľad nočná mora v spočítavaní, ale keď sa na to lepšie pozrieme, môžeme zistiť, že počet jednotiek a dvojek je rovnaký, čo znamená, že súčet dvojek je dvojnásobne taký ako súčet jednotiek. Takže zapamätajte si : Ak máte iba rovnaký počet po sebe idúcich známok, výsledný priemer známok je presne v strede, čiže v našom prípade presne 1,5. Pre overenie – ((5*1) + (5*2)) : 10 = (5+10) : 10 = 15 : 10 = 1,5.

1,3,1,3 – Ak máme tiež iba rovnaký počet známok, ktoré idú za sebou až na druhom mieste, výsledný priemer týchto známok je stredná známka, v našom prípade 2. Pre overenie – 8 : 4 = 2.

4,4,1,1 – Ak máme takéto známky – iba rovnaký počet známok, ktoré po sebe idú až na treťom mieste – výsledný priemer týchto známok je priemer dvoch medzi nimi. V našom prípade to sú 2 a 5, dve medzi nimi  sú 2 a 3 a ako sa počíta priemer týchto známok už vieme z prvého bodu. 2,5. Pre overenie – 10 : 4 = 2,5.

 

Upozornenie : Po výslednom spočítaní priemeru známok si musíte uvedomiť, že nie každá známka má rovnakú váhu. Známka z referátu nemôže byť braná ako známka z polročnej písomky, takže, ak ste si vypočítali priemer napríklad 1,4 a zo štvrťročky máte dvojku, musíte rátať s tým, že to čistá jednotka nebude.