Pozoruhodná správa pána Mortona - časť 1

03.03.2013 14:18

Na ten hrozný a smutný večer, kedy sa začali odohrávaťvšetky tie pochmúrne udalosti, veľmi nerád spomínam. Prv, než sa stačilo zotmieť, dozvedel som sa z listu, ktorý mi doniesol Jim Wharton, o neobyčajnej a záhadnej smrti starého pána, Henryho Capervilla, dediča Capervillského zámku. Krátka, hrozná správa mnou hlboko otriasla pri pomyslení na starého šedivého dobráka, v ktorom kolovala bujará ušľachtilá krv zámožného rodu Capervillovcov a to, čo sa odohralo v zámku. Nedá sa ani len opísať to, čo som prežíval v tú chvíľu keď som znovu a znovu vzrušene čítal tých pár riadkov, ktoré vo mne vzbudili chuť pustiť sa do nového prípadu. Všetko však spočiatku hralo proti mne s obzvlášť dobrými kartami.

V jeden chladný a veterný novembrový večer sa mi podari- lo nahliadnuť za ten hmlistý závoj nejasne črtajúceho sa prípa- du. Sedel som v tmavej obývačke pri krbe, s rukami založený- mi na hrudi a fajka, ktorá mi visela z úst, už dohorela.

Jim Wharton sedel vedľa mňa a otváral obálku, ktorú nám len pred chvíľou doručili. Poprosil som ho, aby mi tú správu prečítal. Wharton si lepšie pritisol okuliare k čelu a začal čítať. Čítal pomaly a z jeho hlasu som odrazu vycítil istý náznak strachu a možno aj napätia. Za tých pár mesiacov, ktoré sme strávili riešením nejedného prípadu, som si to všimol po prvý krát. No nijako ma to neprekvapilo. Môj predpoklad, kto bol
odosielateľom tej správy sa splnil, len čo som začul prvé slová.

Text znel takto :

Drahý pán Morton,

dovoľujem si Vás informovať o udalosti, o ktorej už iste niečo
viete, hoci ešte z bezpečnostných dôvodov nepreniklo takmer
nič do širšej verejnosti. Ako sa zatiaľ ukazuje, prípad nebude vôbec
jednoduchý. Sir Henry Capervill zomrel dnes v noci za obzvlášť
záhadných okolností. Na miesto činu ma po niekoľkých hodinách
od udalosti zavolal lokaj z Capervillského zámku, Jacob Douglas.
Na zámku ostal iba on a jeho žena Mary Douglasová. Baroneta,
ktorý ležal na trávniku pred zámkom, som veľmi pozorne prehlia-
dol. Na jeho tele nie je jediný škrabanec alebo stopa po násilí. No
v pravej, kŕčovito zovretej ruky baroneta som našiel lovecký nôž.
Osobne si myslím, že starý baronet, ktorý trpel záchvatmi a žil
v neustálom strachu, zomrel na srdcové vyčerpanie a následné
zlyhanie. Niečo ho muselo neuveriteľne vydesiť, pretože som po-
dľa stôp zistil, že priam letel ozlomkrky do zámku. Pán Douglas mi
hovoril o akejsi starej povesti, ktorá sa spájala s rodom Capervi-
llovcov a ktorej baronet veril. Vraj opisuje bezhlavého baroneta,
ktorý kedysi v sedemnástom storočí vlastnil zámok a záhadne sa
zjavuje a ešte záhadnejšie vraždí potomkov Capervillovcov. To je
však len povesť a kto vie, čo je na nej pravdivé. Prosím Vás, aby
ste sa spolu so mnou ujali tohto čudného prípadu, len čo Vám to
Váš drahý čas dovolí. Budem Vás očakávať a verím, že spoločnými
silami túto záhadu čosk
oro objasníme.

John MacLean

Mlčky sme sedeli v kreslách. Hrobové ticho napokon prerušil Wharton, ktorý pred chvíľou položil na stôl správu od detektí-
va z Ironwellu.


- Čo si o tom myslíte, Morton ?
- Priznávam sa vám, že o podobnom prípade som v živote nepočul. Ale teraz je zbytočné niečo rozoberať a skladať teórie.

Snáď sa dozvieme o tajomnej smrti Heryho Capervilla viac od jeho priateľa, doktora Arthura Windsona, o ktorom som mimochodom už niečo počul. Samozrejme, že najčerstvejšie a najdôležitejšie fakty môžeme získať iba od lokaja, ktorý má na starosti zámok...Wharton, prosím vás, otvorte okno !
Miestnosť bola naplnená hustým dymom, akoby v dome horelo. Len čo chladný vetrisko vymietol sivastý oblak upro- stred izby, ponáhľal som sa oblok zatvoriť.

Obloha bola zastretá temným závojom a mesiac pomaličky vystupoval spoza divých chmár.
Chvíľu som tam stál, hľadiac do diaľky a premýšľal som o tej mrazivej udalosti, ktorá sa nedávno odohrala na Capervillskom zámku.

- Ako dlho vám ešte potrvá ten prípad o tom čudnom labyrinte, ktorým sa práve zaoberáte ? ozvalo sa mi za chrbtom.
- Myslím, že bude možné ho čoskoro uzavrieť, ak sa nestane to, čoho sa najviac obávam...
- Príchod toho grobiánskeho starožitníka Wrighta ?
- Nie, nie Wharton !
- A čo teda ?
- Na stole je krátky rukopis, ktorý vás o všetkom oboznámi.

 

Ale to je vedľajšie. Teraz myslím, že bude najlepšie, keď na celú vec zabudneme, pokiaľ nebudeme mať možnosť stretnúť sa zajtra s baronetom Wenceslasom Caspervillom.. Tých zopár úbohých faktov, ktoré sme sa dozvedeli, ešte neznamenajú, že môžeme začať s nejakými teóriami. No zdá sa, že prípad nebu- de vôbec jednoduchý a to aj vtedy, ak vylúčime možnosť, že pred nami stojí čosi nadprirodzené a nevysvetliteľné...

 

Napísal : Fridrich