Deliteľnosť čísel

05.02.2013 16:42

Ohúril vás niekto s tým, že vedel za tri sekundy, či je číslo 1 423 504 deliteľné 4 ? V tomto článku nájdete rady, ako rýchlo zistiť, či je číslo deliteľné 2,3,4,5,6,9,10,11 bez zvyšku.

 

1 ) Ako zistím, či je číslo deliteľné 2 ?

Je to jednoduché. Číslo je deliteľné dvoma, ak sa na konci čísla nachádza párne číslo (0,2,4,6,8). Čísla 142, 8, 96 a 1234 sú deliteľné dvoma pretože majú na konci párne číslo. Čísla 15, 21, a 199 nie sú deliteľné dvoma, pretože majú na konci nepárne číslo respektíve nemajú na konci párne číslo.

2 ) Ako zistím, či je číslo deliteľné 3 ?

Zistí sa to tak, že spočítame cifry v danom čísle. Súčet cifier čísla 351 je 3+5+1=9. Deväť je deliteľné troma takže aj celé číslo je deliteľné troma. Čo však s číslom 482 ? Súčet cifier je 4+8+2=14. Štrnásť nie je deliteľné troma bez zvyšku takže ani číslo 482 nie je delitelné troma bez zvyšku.

3 ) Ako zistím, či je číslo deliteľné 4 ?

Zistíme to tak, že si od celého čísla „odtrhneme“ posledné dve cifry a ak to číslo, ktoré nám vznikne je deliteľné 4, potom je celé číslo deliteľné 4. Napríklad číslo 128. Posledné dve cifry sú 2 a 8. Číslo 28 je deliteľné štyrma a to znamená, že aj číslo 128 je deliteľné 4. Číslo 523 nie je deliteľné 4 pretože 23 nie je deliteľné štyrma bezo zvyšku.

4 ) Ako zistím, či je číslo deliteľné 5 ?

Číslo je deliteľné päť, ak sa končí na 5 alebo 0. Napríklad čísla 125, 200 a 7815 sú ale čísla 126, 28 alebo 158 nie sú deliteľné 5.

5 ) Ako zistím, či je číslo deliteľné 6 ?

Číslo je deliteľné 6 ak je to číslo deliteľné zároveň 2 aj 3.

Asi vás sklamem ale to, či je číslo deliteľné 7 alebo 8, sa nedá zistiť žiadnym trikom.

6 ) Ako zistím, či je číslo deliteľné 9 ?

Je tu také isté pravidlo ako pri čísle 3. Súčet cifier musí byť deliteľný 9, ak má byť číslo deliteľné 9.

7 ) Ako zistím, či je číslo deliteľné 10 ?

Číslo je deliteľné 10, ak je na mieste jednotiek 0.

8 ) Ako zistím, či je číslo deliteľné 11 ?

Pri zisťovaní, či je číslo deliteľné 11, začneme tým, že od číslice celkom vľavo odpočítame tú, čo je hneď vpravo vedľa nej, pripočítame nasledujúcu, ďalšiu odpočítame a tak ďalej až ku koncu. Ak je výsledok 0 alebo 11, číslo je deliteľné 11. Napríklad číslo 35 706 je deliteľné 11 pretože 3-5+7-0+6 = 11.